Sustainable finance framework

sustainable-finance-framework.jpg

In het kader van de duurzaamheidsambities van Xior, en met als doel om specifieke financiering aan te trekken voor het (her)financieren van groene of sociale projecten en assets, heeft Xior een Sustainable Finance Framework ontwikkeld. Dit framework biedt een kader dat voldoet aan de beginselen van de groene obligaties (GBP-Green Bond Principles), en sociale obligaties (Social Bond Principles) ondersteund door de International Capital Market Association (ICMA) en met certificering door een Second Party Opinion van Sustainalytics. Het “Sustainable Finance Framework” en de “Second Party Opinion" staan onderaan.

Cijfers per 31/12/2023.
Lees hier ons sustainable finance framework
Naar boven