Specifieke info transacties

Inbreng in natura 365 Rooms

 • Bijzonder verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura van 7 oktober 2020

  07/10/2020

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  07/10/2020

Oprichting XL Fund - Inbreng in natura

 • Verslag van de Commissaris over de kapitaalverhoging door inbreng in natura in Xior Student Housing NV overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  18/06/2020

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  18/06/2020

Fusie Alma Student NV

 • Fusievoorstel Alma Student NV - Raad van Bestuur 23 december 2019

  19/11/2019

Acquistie Anndal-site Maastricht - Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. 30 miljoen euro

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 - inbreng in natura in Xior van de aandelen in All-In Annadal B.V.

  12/12/2018

 • Verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn.

  12/12/2018

Acquisitie Vastgoedproject Enschede via inbreng in natura - Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen van ca. 18 miljoen euro

 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 28 maart 2018

  28/03/2018

 • Bijzonder verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 27 maart 2018

  28/03/2018

Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

 • Notariële akte – Notulen van de BAV van 15 december 2017

  15/12/2017

 • Notariële akte – Notulen van de BAV van 28 november 2017

  28/11/2017

 • Volmacht

  28/11/2017

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2017

  28/11/2017

 • Oproeping Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van 28 november 2017

  27/10/2017

 • Fusievoorstel met betrekking tot diverse groepsinterne grensoverschrijdende fusies

  27/10/2017

 • Fusievoorstel met betrekking tot groepsinterne grensoverschrijdende fusie

  27/10/2017

 • Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot diverse groepsinterne grensoverschrijdende fusies

  27/10/2017

 • Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot groepsinterne grensoverschrijdende fusie

  27/10/2017

 • Ontwerpstatuten

  27/10/2017

 • Verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. het toegestaan kapitaal (art. 604 W.Venn.)

  27/10/2017

Acquisitie Vastgoedproject Brussel via inbreng in natura - Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen van ca. 5 miljoen euro

 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 17 januari 2017

  17/01/2017

 • Bijzonder verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 16 januari 2017

  17/01/2017

Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - Grensoverschrijdende fusies Eindhoven De Kroon B.V. en Woonfront-Tramsingel Breda B.V.

Additional information on the internal mergers through acuisition by Xior Student Housing of Karibu Invest BVBA and Retail Design BVBA.

 • Notariële akte - BAV van 16 december 2016

  16/12/2016

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 december 2016

  29/11/2016

 • Volmacht

  29/11/2016

 • Fusievoorstel Eindhoven De Kroon B.V. van 17 oktober 2016

  28/10/2016

 • Fusievoorstel Woonfront-Tramsingel Breda B.V. van 17 oktober 2016

  28/10/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van Xior Student Housing NV – Eindhoven De Kroon B.V.

  28/10/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van Xior Student Housing NV – Woonfront-Tramsingel Breda B.V.

  28/10/2016

 • Fusievoorstel Karibu Invest BVBA van 17 oktober 2016

  28/10/2016

 • Fusievoorstel Retail Design BVBA van 17 oktober 2016

  28/10/2016

Acquisitie studentenpand te Breda met 122 units succesvol afgerond - Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen van ca. 10,6 miljoen euro

 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 11 oktober 2016

  11/10/2016

 • Bijzonder verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W.Venn. van 10 oktober 2016

  11/10/2016

 • Ontwerp van Notariële akte houdende de kapitaalverhoging van 11 oktober 2016

  11/10/2016

 • Gelijkwaardige informatieverstrekking

  11/10/2016

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Fusie door overneming van C.P.G. CVBA door Xior Student Housing NV

 • Notariële akte - BAV van 1 augustus 2016

  01/08/2016

 • Volmacht

  15/07/2016

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 augustus 2016

  15/07/2016

 • Fusievoorstel van 31 maart 2016

  15/06/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van Xior Student Housing NV (art. 694 W.Venn.)

  15/06/2016

 • Verslag van de Commissaris van Xior Student Housing NV (art. 695 W.Venn.)

  15/06/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van C.P.G. CVBA (art. 694 W.Venn.)

  15/06/2016

 • Verslag van de bedrijfsrevisor van C.P.G. CVBA (art. 695 W.Venn.)

  15/06/2016

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Fusie door overneming van DEVIMMO NV door Xior Student Housing NV

 • Notariële akte - BAV van 1 maart 2016

  01/03/2016

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 maart 2016

  12/02/2016

 • Volmachtformulier

  12/02/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van Devimmo NV (art. 694 W.Venn.)

  13/01/2016

 • Fusievoorstel van 28 december 2015

  13/01/2016

 • Verslag van de Raad van Bestuur van Xior Student Housing NV (art. 694 W.Venn.)

  13/01/2016

 • Verslag van de Commissaris van Xior Student Housing NV (art. 695 W.Venn.)

  13/01/2016

 • Verslag van de Revisor van Devimmo NV (art. 695 W.Venn.)

  13/01/2016

Naar boven