Identiteitskaart

Naam: Xior Student Housing NV
Statuut: Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ('OGVV') naar Belgisch recht
Maatschappelijke Zetel: Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen
Tel: +32 3 257 04 89
E-mail: info@xior.be
Website: www.xior.be
RPR: Antwerpen, Afdeling Antwerpen
BTW: BE 0547.972.794
Ondernemingsnummer: 0547.972.794
Oprichtingsdatum: 10 maart 2014
Vergunning als OGVV: 24 november 2015
Financiële jaarafsluiting: 31 december
Algemene vergadering: Derde donderdag van de maand mei (10u00)
Notering: Euronext Brussel – continumarkt
Commissaris: PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA - Woluwegarden-Woluwedal 18 te 1932 Brussel - vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert
Financiële dienstverlening: ING België
Vastgoeddeskundigen: Stadim, Cushman & Wakefield & CBRE

OGVV

Xior Student Housing heeft het statuut van openbare GVV naar Belgisch recht (of, verwijzend naar de Engelstalige generieke notie Real Estate Investment Trust, het B-REIT-statuut).

De gereglementeerde vastgoedvennootschap wordt in de GVV-Wetgeving gedefinieerd vanuit haar activiteit. Deze activiteit bestaat uit het ter beschikking stellen, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit, van onroerende goederen aan gebruikers, en eventueel, binnen de daartoe bepaalde grenzen, het bezitten van "ander vastgoed" (aandelen in openbare vastgoedbevaks, rechten van deelneming in bepaalde buitenlandse ICB’s, aandelen uitgegeven door bepaalde andere REIT’s en vastgoedcertificaten).

De GVV kan in dat kader alle activiteiten uitoefenen die verbonden zijn aan de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling (voor eigen portefeuille), de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. De GVV volgt een strategie die ertoe strekt haar vastgoed voor lange termijn in bezit te houden. Zij stelt bij de uitoefening van haar activiteiten een actief beheer centraal, wat met name impliceert dat zij zelf instaat voor de ontwikkeling en het dagelijks beheer van de onroerende goederen, en dat alle andere activiteiten die zij uitoefent, een toegevoegde waarde hebben voor diezelfde onroerende goederen of de gebruikers ervan, zoals de aanbieding van diensten die een aanvulling vormen op de terbeschikkingstelling van de betrokken onroerende goederen.

Een openbare GVV is onderworpen aan een strikt wettelijk regime. De voornaamste kenmerken van deze reglementering zijn de volgende:

  • Verplichte verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (Euronext Brussels) en minimale free float van 30%;
  • Strikte regels op het vlak van belangenconflicten en interne controlestructuren;
  • De portefeuille moet worden geboekt tegen marktwaarde (onder IFRS); de GVV mag haar vastgoed niet afschrijven.
  • Occasionele en periodieke waardering van de reële waarde van het vastgoed door een onafhankelijke vastgoeddeskundige.
  • Maximale geconsolideerde en enkelvoudige schuldgraad van 65%;
  • Een verrichting mag niet tot gevolg hebben dat meer dan 20% van haar geconsolideerde activa één enkel vastgoedgeheel vormt;
  • Uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het resultaat;
  • De Vennootschap geniet in België van een afwijkend fiscaal regime; de belastbare basis van de Vennootschap is beperkt tot (i) de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten, andere dan waardeverminderingen of minderwaarden op aandelen, en (ii) de ontvangen ‘abnormale of goedgunstige voordelen’;

De GVV is onderworpen aan het toezicht van de FSMA.

Naar boven