Aandelen en kapitaal (noemer)

Het totale kapitaal van Xior Student Housing bedraagt EUR 504.203.796​ en wordt vertegenwoordigd door 28.011.322 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering, i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels van 5%, of een veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap. De statuten van Xior voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Aandeelhoudersschap

De tabel hieronder geeft de aandeelhoudersstructuur van Xior weer, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders (cf. de transparantiekennisgevingen), c.q. publiek bekende informatie voor wat Aloxe NV betreft.

Aandeelhouder # aandelen % aandelen (afgerond)
Aloxe NV - Dhr. Christian Teunissen & Dhr. Frederik Snauwaert 4.842.503 17,29%1
AXA Investment Managers S.A.2 1.759.587 6,28%3
Publiek (free float) 21.409.232 76,43%
1 Op basis van de transparantiekennisgeving per 12 december 2018 en publiek bekende informatie (met inbegrip van de noemer per 7 juni 2022 (28.011.322)).
2 Op basis van de transparantiekennisgeving per 26 juli 2022. AXA Investment Managers S.A. doet de transparantiekennisgeving als controlerende persoon voor AXA Investment Managers Paris S.A., AXA Real Estate Investment Managers S.A. en AXA Real Estate Investment Managers SGP.
3 Op basis van de transparantiekennisgeving per 26 juli 2022 en publiek bekende informatie (met inbegrip van de noemer per 7 juni 2022 (28.011.322))

Publicaties van transparantiekennisgevingen

Raadpleeg hieronder de Transparantiekennisgevingen die de Vennootschap heeft ontvangen:

  • AXA Investment Managers S.A. – Kennisgeving d.d. 26 juli 2022

    29/07/2022

Back To Top