Onze historie

Xior bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen. Deze activiteiten werden in het kader van de IPO op 11 december 2015 gecentraliseerd in de vennootschap Xior Student Housing NV (openbare GVV naar Belgisch Recht).

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden binnen de Vennootschap, sedert de oprichting van de Vennootschap:

 • 10 maart 2014:
  • Oprichting van de vennootschap
 • 24 november 2015:
  • Vergunning door de FSMA als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
 • 11 december 2015:
  • Voltooiing van de IPO en notering van de aandelen op Euronext Brussels
 • 22 juni 2017:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 84,0 miljoen.
 • 12 juni 2018:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 134,0 miljoen
 • 13 maart 2019:
  • Intrede in de Spaanse en Portugese markt
 • 29 oktober 2019:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 205,7 miljoen
 • 25 november 2020:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 54,7 miljoen binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing (“Accelerated Bookbuild” of “ABB”)
 • 9 maart 2021:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 178,9 miljoen
 • 7 december 2021:
  • Kapitaalverhoging in geld ten belope van ca. EUR 116,2 miljoen binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing (“Accelerated Bookbuild” of “ABB”)
 • 21 februari 2022:
  • Intrede in de Poolse markt
 • 30 mei 2022
  • Aankondiging acquisitie Basecamp
 • 15 september 2022
  • Acquisitie Basecamp
Back To Top