Aandelen en kapitaal (noemer)

Het totale kapitaal van Xior Student Housing bedraagt EUR 712.351.908 en wordt vertegenwoordigd door 39.575.106 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering, i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels van 5%, of een veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap. De statuten van Xior voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Aandeelhoudersschap

De tabel hieronder geeft de aandeelhoudersstructuur van Xior weer, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders (cf. de transparantiekennisgevingen), c.q. publiek bekende informatie voor wat Aloxe NV betreft.

Aandeelhouder # aandelen % aandelen (afgerond)
Aloxe NV - Dhr. Christian Teunissen & Dhr. Frederik Snauwaert 5.092.498 12,87%1
Free float 34.482.608 87,13%
Totaal 39.575.106 100%

 

Laatste update 4 juni 2024.

1 Op basis van de transparantiekennisgeving per 21 september 2022 en publiek bekende informatie (met inbegrip van de noemer per 4 juni 2024 (39.575.106)).
 
 

Publicaties van transparantiekennisgevingen

Raadpleeg hieronder de Transparantiekennisgevingen die de Vennootschap heeft ontvangen:

 • ST Holdings S.à.r.l. & ESHF 2 Holdings S.à.r.l. - Kennisgeving dd 7 oktober 2022

  10/10/2022

 • ST Holdings Sarl & ESHF 2 Sarl - Kennisgeving dd 21 september 2022

  26/09/2022

 • AXA Investment Managers SA / Aloxe NV & C. Teunissen & F. Snauwaert – Kennisgeving d.d. 20 september 2022 / 21 september 2022

  23/09/2022

 • AXA Investment Managers S.A. – Kennisgeving d.d. 26 juli 2022

  29/07/2022

Naar boven