Aandelen en kapitaal (noemer)

Het totale kapitaal van Xior Student Housing bedraagt EUR 641.126.898 en wordt vertegenwoordigd door 35.618.161 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering, i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels van 5%, of een veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap. De statuten van Xior voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Aandeelhoudersschap

De tabel hieronder geeft de aandeelhoudersstructuur van Xior weer, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders (cf. de transparantiekennisgevingen), c.q. publiek bekende informatie voor wat Aloxe NV betreft.

Aandeelhouder # aandelen % aandelen (afgerond)
Aloxe NV - Dhr. Christian Teunissen & Dhr. Frederik Snauwaert 5.031.870 14,13%1
STH2 1.515.573 4,26%3
E2H4 1.029.428 2,89%5
Free float 28.041.290 78,72%
Totaal 35.618.161 100%

 

Laatste update 5 juli 2023.

1 Op basis van de transparantiekennisgeving per 21 september 2022 en publiek bekende informatie (met inbegrip van de noemer per 25 april 2023 (35.618.161)).
2 ST Holdings Sarl, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg en volledige dochtervennootschap van ESHF I.
3 Op basis van de transparantiekennisgeving ontvangen op 3 juli 2023 (met inbegrip van de noemer per 25 april 2023 (35.618.161)).
4 ESHF2 Holdings Sarl, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg en volledige dochtervennootschap van ESHF II.
5 Op basis van de transparantiekennisgeving ontvangen op 3 juli 2023 (met inbegrip van de noemer per 25 april 2023 (35.618.161)).
 

Publicaties van transparantiekennisgevingen

Raadpleeg hieronder de Transparantiekennisgevingen die de Vennootschap heeft ontvangen:

Naar boven