Disclaimer

xior-student-housing-logo-red-png.png

De volgende pagina's bevatten informatie betreffende een aanbod en toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot effecten van Xior Student Housing NV ("Xior"). Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van toepasselijke regels van effectenrecht. Gelieve uit het menu het land te kiezen waarin u verblijft:

Naar boven