Disclaimer

xior-student-housing-logo-red-png.png

De volgende pagina's bevatten informatie, inclusief reclame, betreffende  een aanbod en toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot effecten van Xior Student Housing NV ("Xior"). Op basis van toepasselijke regels van effectenrecht mag deze informatie niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven. Gelieve uit het onderstaand menu het land te kiezen waarin u verblijft:

Naar boven