Disclaimer

xior-student-housing-logo-red-png.png

De volgende pagina's bevatten informatie met betrekking tot een aanbod en toelating tot de handel op een gereglementeerde markt in effecten van Xior Student Housing NV ("Xior"). Deze informatie is mogelijk niet toegankelijk voor ingezetenen van bepaalde landen op basis van toepasselijke effectenrechtelijke regelgeving.


Kies het land waar u woonachtig bent uit het onderstaande menu:
 

Naar boven