Disclaimer

xior-student-housing-logo-red-png.png

De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Xior Student Housing NV (de “Vennootschap”) bevatten informatie met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door de Vennootschap (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België – met betrekking tot een kapitaalverhoging overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving) (de “Aanbiedingsinformatie”), die enkel een openbare aanbieding in België uitmaakt. Gelieve uit het menu het land te kiezen waarin u verblijft:

Naar boven