Disclaimer

xior-student-housing-logo-red-png.png

De volgende pagina's bevatten informatie, inclusief reclame en het Prospectus, betreffende een aanbod en toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot effecten van Xior Student Housing NV ("Xior"). De Nederlandstalige versie van het Prospectus (inclusief Samenvatting) werd op 24 februari 2021 goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 20 van de Prospectusverordening. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het volledige Prospectus (incl. risicofactoren) te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Op basis van toepasselijke regels van effectenrecht mag deze informatie niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven. Gelieve uit het menu het land te kiezen waarin u verblijft:

Naar boven