Rechten van aandeelhouders in het kader van de algemene vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering van 15 september 2022

 • Notariële akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 september 2022

  16/09/2022

 • Persbericht over de publicatie van de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 september 2022

  16/08/2022

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering

  16/08/2022

 • Volmachtformulier Buitengewone Algemene Vergadering - NL/EN

  16/08/2022

 • Verklarende nota over de transactie

  16/08/2022

Overige documenten bij de Buitengewone Algemene Vergadering

 • Ontwerp van nieuw renumeratiebeleid

  16/08/2022

 • Ontwerp van nieuwe statuten - vergelijking met bestaande statuten

  16/08/2022

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

  16/08/2022

 • Verslag van de commissaris over de kapitaalverhoging door inbreng in natura in Xior Student Housing NV

  16/08/2022

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV met betrekking tot een kapitaalverhoging door inbrengen in natura

  16/08/2022

Jaarlijkse algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2022

 • Volmachtformulier Buitengewone Algemene Vergadering - NL/EN

  19/04/2022

 • Volmachtformulier Jaarlijkse Algemene Vergadering - NL/EN

  19/04/2022

 • Oproeping Jaarlijkse Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering

  19/04/2022

 • Jaarlijks Financieel Verslag 2021

  19/04/2022

 • Publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2021 (inclusief Duurzaamheidsverslag)

  19/04/2022

Overige documenten bij de algemene vergadering

 • Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 2022

  20/05/2022

 • Jaarrekening 2021 Xior Campus Hasselt NV

  19/04/2022

 • Jaarverslag 2021 Xior Campus Hasselt NV

  19/04/2022

 • Jaarverslag 2021 Patrimmonia Couronne-Franck NV

  19/04/2022

 • Jaarverslag 2021 Voskenslaan NV

  19/04/2022

 • Jaarverslag 2021 Docks Gent BV

  19/04/2022

 • Enkelvoudig Jaarverslag 2021 Xior Student Housing NV

  19/04/2022

 • Commissarisverslag geconsolideerde jaarrekening 2021 Xior Student Housing NV

  19/04/2022

 • Commissarisverslag statutaire (enkelvoudige) jaarrekening 2021 Xior Student Housing NV

  19/04/2022

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2021 Docks Gent BV

  19/04/2022

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2021 Voskenslaan NV

  19/04/2022

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2021 Patrimmonia Couronne-Franck NV

  19/04/2022

 • Enkelvoudige Jaarrekening 2021 Xior Student Housing NV

  19/04/2022

 • Bijzonder verslag Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

  19/04/2022

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2021 Xior Campus Hasselt NV

  19/04/2022

 • Jaarrekening 2021 Patrimmonia Couronne-Franck NV

  19/04/2022

 • Jaarrekening 2021 Voskenslaan NV

  19/04/2022

 • Jaarrekening 2021 Docks Gent BV

  19/04/2022

Naar boven