Rechten van aandeelhouders in het kader van de algemene vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2024

Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 mei 2023

 • Oproeping Gewone Algemene Vergadering

  19/04/2023

 • Volmachtformulier Gewone Algemene Vergadering (NED/ENG)

  19/04/2023

 • Jaarlijks financieel verslag 2022

  19/04/2023

 • Persbericht publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2022 (inclusief Duurzaamheidsverslag)

  19/04/2023

Overige documenten bij de algemene vergadering

 • Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 mei 2023

  23/05/2023

 • Enkelvoudige jaarrekening 2022 Xior Student Housing NV

  19/04/2023

 • Enkelvoudig jaarverslag 2022 Xior Student Housing NV

  19/04/2023

 • Commissarisverslag geconsolideerde jaarrekening 2022 Xior Student Housing NV

  19/04/2023

 • Commissarisverslag statutaire (enkelvoudige) jaarrekening 2022 Xior Student Housing NV

  19/04/2023

 • Jaarrekening 2022 Xior AGBL NV

  19/04/2023

 • Jaarverslag 2022 Xior AGBL NV

  19/04/2023

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2022 Xior AGBL NV

  19/04/2023

Naar boven