Rechten van aandeelhouders in het kader van de algemene vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2024

 • Adviserende stemming overeenkomstig artikel 7:149 WVV

  26/04/2024

 • Oproeping Gewone Algemene Vergadering 2024

  16/04/2024

 • Volmachtformulier Gewone Algemene Vergadering (NED/ENG)

  16/04/2024

 • Jaarlijks financieel verslag 2023

  16/04/2024

 • Persbericht publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2023 (inclusief Duurzaamheidsverslag)

  16/04/2024

Overige documenten bij de Gewone Algemene Vergadering

 • Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2024

  21/05/2024

 • Enkelvoudige jaarrekening 2023 Xior Student Housing NV

  16/04/2024

 • Enkelvoudig jaarverslag 2023 Xior Student Housing NV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag geconsolideerde jaarrekening 2023 Xior Student Housing NV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire (enkelvoudige) jaarrekening 2023 Xior Student Housing NV

  16/04/2024

 • Jaarrekening 2023 Xior Octopus NV

  16/04/2024

 • Jaarverslag 2023 Xior Octopus NV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2023 Xior Octopus NV

  16/04/2024

 • Jaarrekening 2023 City’zen BV - FR

  16/04/2024

 • Jaarverslag 2023 City’zen BV – FR

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2023 City’zen BV – FR

  16/04/2024

 • Jaarrekening 2023 Invest Drève St Pierre NV

  16/04/2024

 • Jaarverslag 2023 Invest Drève St Pierre NV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2023 Invest Drève St Pierre NV

  16/04/2024

 • Jaarrekening Xior Ruhl NV

  16/04/2024

 • Jaarverslag 2023 Xior Ruhl NV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2023 Xior Ruhl NV

  16/04/2024

 • Jaarrekening 2023 Xior Namen BV

  16/04/2024

 • Jaarverslag 2023 Xior Namen BV

  16/04/2024

 • Commissarisverslag statutaire jaarrekening 2023 Xior Namen BV

  16/04/2024

Buitengewone Algemene Vergadering van 19 februari 2024

 • Persbericht over de publicatie van de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 februari 2024

  19/01/2024

 • Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering

  19/01/2024

 • Volmachtformulier Buitengewone Algemene Vergadering - NL/EN

  19/01/2024

Overige documenten bij de Buitengewone Algemene Vergadering

 • Notariële akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 februari 2024

  20/02/2024

 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

  19/01/2024

Naar boven